15 Nisan 2013 Pazartesi

Global Trendler - İkinci Bölüm

Global trendlerin ilk bölümünden sonra; ikinci ve son bölümünü de aşağıda bulabilirsiniz:

1-  Sosyal Ağlar: Yeni Nesiller Dijital Dünyada İlerliyor

Sosyal teknolojiler günlük hayatımızın merkezine oturdu. Sosyal ağ nesilleri, iletişim kanallarını geliştirerek daha yaygın olmaya ve tüketiciler için daha fazla değer yaratmaya imkan sağlayacak şekilde, şirketleri içeriden değiştirmeye başladılar bile.

İş ortamının mobil ve bağlantıda olma olgusu, iletişim ve pazarlamadaki ilişkileri de birebirden, çoklu hale getirdi.
2- Yeni Değerler: Yeni Müşteri Kazanma Savaşını Tüketici Kazandı

21. yüzyılın değer tanımı değişiyor. Söyle ki, tüketiciler satın aldıkları ürün ve hizmetlerle ilgili olarak kişiselleştirme özelliklerini, yaratılan ürün/ hizmete geri bildirimlerle katkı vermeyi istiyorlar. Böylece, “benimle yapıldı” / “benimle paylaşıldı” kavramlarına ve “sahipsiz ekonomi”ye doğru geçiş yapılıyor.
  
3-    Üretim de, Tüketim de Mobil

Mobilite yeni bir evreye geçiş yaptı. Sadece tüketimde değil, değer üretmek için gereken araç ve kaynaklara da her an her yerden erişim mümkün. Küçük ölçekli üretim yeniden şekilleniyor, yenilenebilir teknolojilerle enerji üretimi sağlanıyor, geniş kitlelere eğitim veren platformlar eğitimi evrimleştiriyor.

4-    Endüstriyel Devrim: Robotlar ve Akıllı Makineler İşlere Yeniden Şekil Verecek

Robotlar ve akıllı makineler toplumu yeniden yapılandıracaklar. Şimdiden robot resepsiyonist, bankacı ve hatta gardiyanlar var.  Teknoloji sayesinde amatörler profesyoneller tarafından yapılabilen işleri yapabilmeye muktedir oldular. Bunun iyi tarafı yaşlıların bakımında bu robotlar kullanılabilirler, kötü tarafı ise çok fazla iş kaybı yaşanacak olması.

Akıllı makine dalgası yeni iş kolları yaratacak, buradaki esas mesele o derece uzman işgücünün sağlanması olacak.

5-    Uzay Yarışı: Teknolojinin Sınırlarını Gene mi Zorlayacağız?

Mili uzay programlarındaki bilimsel gelişmeler iş ve özel hayatımıza global telekomünikasyondaki gelişmelerle etki ediyor ve etmeye devam edecek.

Şimdilerde ticari uzay gezileri ve keşifleri hayatımıza girdi. Hatta yeni bir uzay yarışı ABD, Avrupa ve Çin’in arasında başladı bile. Bu konudaki tartışmalar, uzayın sahipliği ve uzayla ilgili yeni buluşların toplum yararına kamuoyuna duyurulup duyurulmaması olacaktır.

6-    Jeopolitik Savaşlar: Gelecek İçin Mücadele

BRICS ve hızlı büyüyen ülkeler; ekonomik ve sosyal gelişimi kontrol etme mücadelesindeler. Bu ülkelerin ekonomik, sosyal ve politik açılardan farklı olmaları nedeniyle global platformda çok kutuplu bir görünüm oluşuyor.

Büyük şirketlerin yanında onlarla birlikte hareket eden politikacılar, bu yeni dünyada yerlerini bulmaya ve pozisyonlarını kontrol etmeye çalışıyorlar. Değişen trendlere göre; hükümetlere güven azalırken, milliyetçilik yükseliyor ve halka karşı güç kullanımı artıyor. Ülkelerin kendi içlerindeki veya diğer ülkelerle ilişkilerinde radikal politikalara yönelim artıyor.

7-    Kaynak Savaşları Tırmanıyor: Bolluktan Kıtlığa

2050 yılında dünya nüfusunun 9 Milyar olacağını düşünürsek, iklimlerin de değiştiği gerçeği ile birlikte kaynakların ne kadar  baskı altında olduğunu anlayabiliriz. 2030 yılı sonunda, dünya kaynaklarının sunabildiğinin tam iki kat fazlasını talep ediyor olacağız. Bu durum sosyal huzursuzluklar ve çatışma ortamı doğuracak ki, insanlar ve ülkeler bu az bulunur kaynaklar için mücadele veriyor olacaklar.

8-    İş Dünyası Harekete Geçiyor: Kârlılıktan Amaca

Yeni sosyal ve ekonomik gelişmelere ayak uydurabilmek için pek çok sektör yeni role soyunuyor. Kuruluşlar, bağ kurdukları firmaların etkileri ve motivasyonunu sorgulayan tüketicileri, çalışanların ve hissedarların gözünde meşruluğunu inşaa etme çabasındalar.

9-    Bilgi Güçtür: Bilgi Güvenliği Önemlidir

Siber uzay güvenlik konusunda mücadele verilmesi gereken en yeni cephe hattı. Bilgi ve enformasyon, ülkelerin, organizasyonların ve bireylerin rekabet avantajıdır.

Ancak, mobilitenin artmasına ve ticaret, politika, toplum gibi alanlardaki demokratikleşmeye paralel olarak, siber suçlar ve siber savaşlar artıyor. Bu konuda açılan davaların, politikaların ve regülasyonların çoğalması da bunu göstermektedir.

10- Bankaya İhtiyacı Olan Var mı?

Son yıllarda finansal sistemde kırılmalar yaşandı. Bu kırılma sonrasında ise; regülatörler değişimi, iş dünyası yeni finansman yöntemlerini, tüketiciler ise yeni alternatifler istediler. Geleceğin bankaları devletlerin kontrolünde olacaklar. Şirketler nakit yerine barter ve ortak para birimleri üzerinden ticaret yapacaklar. Dijital cüzdanlar ve mobil bankacılık GSM operatörlerine ve yazılım şirketlerine kapılarını açacak.

Yazan: +Elif Bilge 

Kaynak: www.globaltrends.com 

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder