31 Ocak 2013 Perşembe

Bankalar da altın alıp satabilecek

Bugünkü resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Bankaların Kıymetli Maden Alım Satımına ve Alacaklarından Dolayı Edindikleri Emtia ve Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik" ile Bankalar altin satabilecek, alabilecek.

Bu yeni düzenleme ile kayıt dışı olan altınların ekonomiye kazandırılması sağlanacak, aynı zamanda altını yatırım aracı olarak görmeyen ve genellikle elektronik eşyalara harcama yapan genç jenerasyon da yatırıma yönlendirilecek.
Bankalar şu anda çeşitli zincir mağazalarla anlaşarak yaptıkları altın işlemlerini, bu düzenleme sonrasında sertifikalı olacak kuyumcular üzerinden yürütecekler. Bu konudaki serfifikaların SPK tarafından verilebilecegi konuşuluyor.

Kuyumcular bu durumdan rahatsız, ancak fiyat açısından kuyumcuların Bankalardan daha avantajlı olacagı belirtiliyor. Aslında kuyumcular da Cumhuriyet altını veya külçe altın satışlarından düşük getiri elde ediyorlar. Ancak bu satışı kendi işlerinin ayrılmaz bir parçası olarak görüyorlar.

BDDK yönetmeliğindeki ilgili madde şöyle;

MADDE 4 – (1) Bankalar, Kıymetli Madenler Borsalarında işlem gören veya standartları ve nitelikleri Hazine Müsteşarlığı veya İstanbul Altın Borsası tarafından belirlenen ya da bu standartlara ve niteliklere uygunluğu bakımından, üretildikleri rafineriler itibarıyla kabul edilebilirlikleri İstanbul Altın Borsasınca teyit edilen kıymetli madenler ile Türkiye Büyük Millet Meclisinin 1/8/1951 tarihli ve 1738 sayılı Kararı ile standartları ve nitelikleri belirlenen Cumhuriyet altın sikkeleri ile Cumhuriyet ziynet altınlarının alım ve satımı ile Vadeli İşlem ve Opsiyon Borsalarında işlem gören ve standart ve nitelikleri yetkili merciler tarafından belirlenen kıymetli madenleri esas alan sözleşmelerin alım ve satımını yapabilirler.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder