9 Şubat 2013 Cumartesi

2023 Türkiye Vizyonu

Cumhuriyetimizin 100. Yılı olan 2023 vizyonu çerçevesinde aşağıda yer alan hedeflerin gerçekleştirilmesi için çalışmalar yapıldığını biliyoruz.
Bunlara örnek olarak çok yakın zamanda uygulamaya alınan e-reçeteyi verebiliriz. Ayrıca SGK’lıların kimlik tesbitini biyometrik özelliklerinden yapmayı sağlayacak ve hastanelerdeki kaçakları önleyecek damar tanıma sisteminin çalışmaları da sürüyor. Bu uygulamalar sayesinde sosyal güvenlik sistemindeki kaçakların önlenmesi planlanıyor.
SGK, Mart 2013’te e-haciz uygulamasına da entegre olarak, prim borcu olanların Bankalardaki hesaplarına haciz ve hatta taşıtlarına satılamaz kaydı koymak suretiyle, alacaklarını tahsil etmeye  başlayacak.
Ekonomideki kayıt dışılığı önlemesi planlanan projelerden biri de 2023 Nakitsiz Toplum Vizyonu. Proje, Bankalararası Kart Merkezi A.Ş. (BKM) bünyesinde sürdürülüyor. Bu hedef çerçevesinde ardı ardına, birbirini izleyen pek çok proje yürütülüyor. Bunlardan biri de mobil POS’ların  yazar kasa işlevi de görmeye başlaması. 1 Temmuz 2013 itibariyle uygulamaya girecek olan proje, Maliye Bakanlığının kayıt dışılığı önleme çalışmalarına önemli bir destek niteliği taşıyor.  Mobil POS’ların yazar kasa özelliği de taşıyacak olması nedeniyle, 2013 yılında POS sayısının %10 oranında artması bekleniyor.
Bankacılık sektörünün 2023 vizyonu doğrultusunda yapması gerekenler bununla sınırlı değil, iş listesi epeyce kalabalık. Bankaların tasarruf oranlarını artıracak şekilde ürün çeşitliliği yaratmaları, patron şirketi konumunda olan KOBİ’leri kurumsallaştıracak şekilde danışmanlık hizmetleri vermeleri, büyük proje finansmanları için uzman kadroları istihdam ederek “proje bazlı bankacılık” yapmaları, yurt dışındaki yatırımcıların ülkemizdeki üreticilerle buluşturulmasına aracılık etmeleri bekleniyor. Ayrıca, bankacılık hizmetlerinden faydalananların sayısının artırılması da önemli konulardan biri.
Kısaca, yapılacak çok iş var, “çok çalışmamız lazım çok” dersek yeridir.
2023 Türkiye Vizyonu’ndan bazı başlıklar;
 • Dünyanın ilk 10 ekonomisi arasında yer almak
 • Avrupa Birliğine tam üye olmak
 • Ortadoğu’nun lideri haline gelmek
 • İstanbul’u Dünyanın önemli finans şehirlerinden biri yapmak
 • GSMH’yı 2 Trilyon Dolara çıkartmak
 • Büyüme oranlarını sürdürülebilir hale getirerek, ortalama %7 seviyelerinde gerçekleştirmek
 • Cari açığı kapatarak, cari fazla verir hale gelmek
 • Kişi başı milli geliri 20 Bin USD’nin üstüne çıkartmak ve gelir dağılımını daha adil hale getirmek
 • Yıllık ihracatımızı 500 Milyar Dolar seviyesine getirmek
 • Orta ve ileri teknoloji ürünlerinin üretiminde Avrasya’nın üretim üssü olmak
 • Yıllık turist sayısını 46 Milyon’a, turizm gelirlerini 50 Milyar Dolara çıkartmak
 • Dünya çapında turizm kentleri oluşturmak
 • İşsizliği ve fakirlik düzeyinde yaşayan nüfusu azaltmak
 • Orman varlığını ülke yüzölçümünün %30’una çıkartmak
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarını %30 seviyesine getirmek
 • 3 büyük kapasiteli havaalanı yapmak
 • Türkiye’yi havacılık üssü haline getirmek
 • Büyük bir spor organizasyonuna ev sahipliği yapmak
 • Kendi uydumuzu uzaya yerleştirecek teknolojiye sahip olmak
 • Bilişim hacmini 160 Milyar Dolara çıkartmak
 • Bilişim Vadisi Organize Sanayii Bölgesini oluşturmak
 • Avrupa’nın Çağrı Merkezi Üssü olmak

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder